Płóciennik Henryk

Henryk Płóciennik (1933 - 2020 ) jeden z najwybitniejszych grafików ,malarz i rysowników. Mieszkał i pracował w Łodzi. Brał udział w wystawach sztuki polskiej w Belgii, Czechosłowacji, Danii, Francji, na Filipinach, w Hiszpanii, Holandii, Japonii, Jugosławii, Kanadzie, na Kubie, w Maroku, Meksyku, Norwegii, NRD, RFN, Szwajcarii, Szwecji, Tunezji, Turcji, Urugwaju, Wielkiej Brytanii, USA, Wenezueli, na Węgrzech, we Włoszech i w ZSRR. Otrzymał około 40 nagród i wyróżnień za udział w konkursach i festiwalach sztuk pięknych w całej Polsce i za granicą.