Jagoda Jan

Jan Jagoda to malarz intuicyjny, urodzony w 1954 r. w Chełmie Śląskim. Od najmłodszych lat malarstwo było jego pasją i radością. Tę radość tworzenia widzimy w obrazach artysty, który nie boi się koloru i śmiało zestawia niejednokrotnie kontrastujące plamy. Wyraźna kreska jest tutaj swobodną linią i jednocześnie konturem, który układa, porządkuje kompozycję co wpisuje artystę w nurt sztuki surowej.
Pierwsze kroki twórcze stawiał w Domu Kultury w Lędzinach. Podczas pobytu w Niemczech uczęszczał na kurs rysunku i malarstwa u profesora E. Schweigerta z Kunst Akademie w Dusseldorfie.
Obecnie jest członkiem klubu malarskiego „Kontrast” w Lędzinach i grupy plastycznej „Kastalia” w Imielinie. Brał udział w plenerach i zbiorowych wystawach. Jego prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą. Stała ekspozycja mieści się w dworku Bieganów.